Thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Bên bán nhận được thanh toán đợt 1.